รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Click Download
1. รายงาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
2. รายงาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

Click Download
1. รายงาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ม.3
2. รายงาน O-NET ปีการศึกษา 2562 ม.6
3. รายงานผลสอบข้อสอบมาตรฐาน ปี 2562 ม.1, ม.2

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

Click Download
1. รายงาน O-NET ปี 2561 ม.3
2. รายงาน O-NET ปี 2561 ม.6
3. รายงานการสอบข้อสอบกลาง ปี 2561 ฉบับเต็ม

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Click Download
1. รายงาน O-NET 2560 ชั้น ม.3
2. รายงาน O-NET 2560 ชั้น ม.6
3. รายงานการสอบข้อสอบกลาง ชั้น ม.1, 2