เอกสาร PPT การประชุม PLC

เอกสาร PPT การประชุม PLC
1. PLC.ppt
2. ห้องเรียนคุณภาพ : PPT การเขียนจุดประสงค์ Math
3. แบบบันทึกการวัดและประเมินผล (ฉบับสมบูรณ์)

Advertisements

รายงานผลสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558

รายงานผลสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.1 และ ม.2
Click Download >>> รายงานการสอบข้อสอบกลาง ปี 2558 ฉบับเต็ม

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
Click Download  1. รายงาน O-NET 2558 ชั้น ม.6 ฉบับเต็ม
2.ฉบับแก้ไขคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ รายงาน O-NET 2558 ม.3 ฉบับเต็ม update

PPT ประชุมชี้แจง O-NET ปีการศึกษา 2558

PPT ประชุมชี้แจง O-NET ปีการศึกษา 2558  >> Click  >>> การประชุมชี้แจง onet

แบบ บก 111 อบรมโปรแกรม SGS นครนายก

แบบ บก 111 และแบบขออนุญาตไปราชการ  อบรมโปรแกรม SGS นครนายก
Click >>> ( Word) แบบ บก 111 ประชุม SGS.doc
               (PDF)   แบบ บก 111 ประชุม SGS.PDF