Archive | August 2013

Lab Schools Symposium 2013 วันที่ 19-21 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด… 1. ครูที่จะนำเสนองาน ให้นำสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด ไปประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาจ่าย คนละ 800 บาท (เป็นค่าที่พัก+ค่าเดินทาง) ที่ห้อง SYM 2. นักเรียนที่จะนำเสนองาน ให้นำสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด ไปประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายอัตราเหมาจ่าย ทีมละ 800 บาท (เป็นค่าที่พัก+ค่าเดินทาง) ที่ห้อง SYM 3. เอกสาร BEST PRACTICES 3-5 หน้า คุณครูสามารถแก้ไขได้ให้สมบูรณ์ที่สุด จนถึงวันแข่งขัน และนำไปส่งให้กรรมการในวัน Present วันที่ 19 สิงหาคม 2556 4. การนำเสนองาน กำหนดเวลาในการนำเสนอ 15 นาที (รายละเอียด โปรดรอ…)

*** กำหนดการนำเสนอ Best Practices

1.1 Link กำนดการ

 1.2  http://www.4shared.com/office/mZI0q9AB/_LSS_2556_11-08-2556.html

2. นักเรียน ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ (บอร์ด) แสดงผลงาน/โครงงาน โดยทางเจ้าภาพจะจัดโต๊ะให้ 1 ตัว ในห้องเรียน และนักเรียนนำเสนอผลงาน 15 นาที คุณครูทุกท่านสามารถสำรวจที่พักได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ครับ ที่พัก Lab Schools Symposium 2013 (19-21 สิงหาคม 2556) จังหวัดอุบลราชธานี 1. https://sites.google.com/a/sornor29.net/symposium2013/ 2. https://sites.google.com/a/sornor29.net/symposium2013/thiphak ศน.พิจิตร อุตตะโปน 0840697100