รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Click Download
1. รายงาน O-NET 2560 ชั้น ม.3
2. รายงาน O-NET 2560 ชั้น ม.6
3. รายงานการสอบข้อสอบกลาง ชั้น ม.1, 2

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: