รายงานผลสอบ O-NET /ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Click Download >>>
1. รายงาน O-NET 2559 ม.3 ฉบับเต็ม
2. รายงาน O-NET 2559 ชั้น ม.6 ฉบับเต็ม
3. รายงานการสอบข้อสอบกลาง ปี 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ฉบับเต็ม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: