รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
Click Download  1. รายงาน O-NET 2558 ชั้น ม.6 ฉบับเต็ม
2.ฉบับแก้ไขคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ รายงาน O-NET 2558 ม.3 ฉบับเต็ม update

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: